Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Αρχίστε την προετοιμάσια σας για την καινούργια σχολική χρονιά

Η σωστή προετοιμασία για την καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει τώρα!


Βρείτε με στον Κατάλογο Διδασκόντων με εγκεκριμένη αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (ΑΠ 57806/2016). 

Παραδίδονται Ιδιαίτερα Μαθήματα Φιλολογικών Μαθημάτων, Γυμνασίου και Λυκείου, Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε ενήλικες (TOEIC, IELTS, Cambridge, Michigan) και μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς.

Διδάσκω όλα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου: Αρχαία (άγνωστο, από το πρωτότυπο, από μετάφραση), Ιστορία, Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση, Νεοελληνική Γραμματεία – Λογοτεχνία. Αναλαμβάνεται προετοιμασία ενηλίκων για τα επίπεδα B2-C2 της Αγγλικής Γλώσσας, όπως και προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών.

Πιστοποιημένος για κατ’ οίκον διδασκαλία καθηγητής, Φιλόλογος (ΠΕ02) και Αγγλικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (57806 / 2016). Με επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εγγεγραμμένος στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (148851/Δ5/30-12-05).

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Εξατομικευμένη Υποστήριξη σε μαθητές & ενήλικες

Εξατομικευμένη Υποστήριξη σε μαθητές & ενήλικες

Παραδίδονται Ιδιαίτερα Μαθήματα Φιλολογικών Μαθημάτων, Γυμνασίου και Λυκείου, Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε ενήλικες (TOEIC, IELTS, Cambridge, Michigan) και μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς.

Διδάσκω όλα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου: Αρχαία (άγνωστο, από το πρωτότυπο, από μετάφραση), Ιστορία, Λατινικά, Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση, Νεοελληνική Γραμματεία – Λογοτεχνία. Αναλαμβάνεται προετοιμασία ενηλίκων για τα επίπεδα B2-C2 της Αγγλικής Γλώσσας, όπως και προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών.

Πιστοποιημένος για κατ’ οίκον διδασκαλία καθηγητής, Φιλόλογος (ΠΕ02) και Αγγλικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (21-10-2016/57806). Με επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εγγεγραμμένος στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (148851/Δ5/30-12-05).

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Φιλολογικά ΜαθήματαΦιλολογικά Μαθήματα, Γυμνασίου – Λυκείου, από απόφοιτο Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίου Κρήτης. Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6937086618. Email: itzortzak@gmail.com

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016